Różne oblicza kontynentu afrykańskiego

Zajęcia poruszają tematykę antydyskryminacyjną, przybliżając młodzieży kwestie wrażliwości kulturowej i językowej. Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, na czym polega stereotypowe postrzeganie Afryki przez mieszkańców i mieszkanki innych rejonów świata, w tym naszego kraju. Zastanowią się, z czego ono wynika oraz sformułują własne opinie o tym kontynencie na podstawie materiałów fotograficznych i pozyskanych informacji, przedstawiających różne oblicza Afryki.

 

Załącznik w wersji elektronicznej

11. Różne oblicza kontynentu afrykańskiego - prezentacja na temat różnorodności kontynentu afrykańskiego (.pps)