Wysychanie Jeziora Aralskiego

Uczniowie i uczennice przy wykorzystaniu mapek Jeziora Aralskiego doskonalą umiejętność określania współrzędnych geograficznych i obliczania rozciągłości południkowej w stopniach i kilometrach. Omawiają globalne i lokalne skutki drastycznego zmniejszenia się powierzchni tego zbiornika dla środowiska naturalnego i gospodarki.