PBL - metoda nauczania rozwiązywania problemów

Co wiemy i czego musimy się dowiedzieć? Co umiemy a czego musimy się nauczyć żeby rozwiązać problem? Aby odpowiedzieć na te pytania i dowiedzieć się o tym, jak działa nauczanie metodą rozwiązywania problemów (ProblemBased Learning), zachęcamy do obejrzenia filmu.

 

Metoda nauczania oparta na PBL ( problem based learning - uczenie się w oparciu o problem/uczenie się na bazie problemu) jest strategią edukacyjną, w której uczniowie uczą się poprzez rozwiązywanie problemów, a poszukiwanie rozwiązań tych problemów, ma uczyć twórczej, samodzielnej pracy i pozwalać na poszerzenie wiedzy z określonego obszaru.
 
Co na jej temat mają do powiedzenia uczniowie?