Rozmawiajmy o uchodźcach. Razem dla pokoju.

W 2016 roku Tydzień Edukacji Globalnej  odbył się pod hasłem przewodnim #Razem dla pokoju. 2015 rok, a szczególnie druga jego połowa, był okresem wzmożonych ruchów migracyjnych, które wywołały europejski kryzys
postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców, jak również rokiem szeregu zamachów terrorystycznych, które miały miejsce nie tylko w Europie. Te wszystkie wydarzenia, a także toczące się wokół nich dyskusje, wpłynęły na wybór hasła TEG 2016. Edukacja na rzecz pokoju na świecie wydaje się obecnie kluczowa, wpisując się w cele i założenia edukacji globalnej. Uznano, że instytucje realizujące działania w ramach TEG powinny skupić się nie tylko na sytuacji bieżącej związanej z przeciwdziałaniem konfliktom, ale jasno wskazać na ich przyczyny oraz budować takie działania edukacyjne, które w dłuższej perspektywie pomogą przeciwdziałać m.in. ubóstwu, nierównościom, dyskryminacji, nadmiernemu wykorzystywaniu zasobów czy konfliktom zbrojnym.

Materiał prezentuje sposoby rozmowy na temat uchodźców. Podaje przykłady jak zadbać o emocje w trakcie rozmów, jakim językiem mówić o uchodźcach i jak rozmawiać o  uchodźcach na lekcjach w szkole.

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Ceo teg broszura www 0.pdf (3MB)