Dlaczego stoimy przed niepowtarzalną szansą, by zmienić świat na lepszy?

Scenariusz na godzinę wychowawczą ma wprowadzić uczniów i uczennice w tematykę  współczesnych migracji ludności w kontekście wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Spotkanie jest okazją do refleksji nad tym, co to znaczy, że migracje to sprawa każdego i każdej z nas.