Co ma wspólnego ruch spółdzielczy z ekonomią społeczną i sprawiedliwym handlem? - ćwiczenie

Ćwiczenie stanowi rozwinięcie tematyki ruchu spółdzielczego, którego działalność w zaborze austriackim zaowocowała powstaniem pierwszej polskiej partii chłopskiej. Młodzież dostrzeże ciągłość historyczną inicjatyw społecznych oraz uświadomi sobie, że różne formy stowarzyszania wpływają na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dobrobytu. 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. 14 ruch spoldzielczy.pdf (599KB)