Czy odczuwasz skutki rewolucji przemysłowej? - ćwiczenie

Ćwiczenie jest podsumowaniem zajęć dotyczących rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Pozwoli ono uczniom i uczennicom zrozumieć, czym jest cywilizacja przemysłowa, oraz dostrzec długofalowe efekty industrializacji. Zastosowanie symulacji komputerowej zilustruje zachodzące zmiany klimatyczne i związane z nimi globalne zagrożenia.  

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Sdc his rewolucja.pdf (1MB)