Historia współpracy na rzecz rozwoju (The history of development coopertion) - scenariusz

Uczniowie i uczennice pogłębiają wiedzę na temat współpracy międzynarodowej. Czytając tekst dowiadują się, w jaki sposób współpraca między państwami globalnej Północy i globalnego Południa rozwijała się na przestrzeni lat. Poznają różnicę między współpracą rozwojową a pomocą rozwojową.