Piękne zmagania - Pokojowa Nagroda Nobla (A beautiful struggle - The Nobel Peace Prize) - scenariusz

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają krótką historię Pokojowej Nagrody Nobla oraz biografie jej laureatów i laureatek. Ćwicząc czytanie ze zrozumieniem życiorysów zastanowią się, czy warto walczyć o swoje ideały oraz czy dobro ogółu bywa ważniejsze od dobra indywidualnego człowieka.  

Załączone dokumenty: 
  1. 1. 20 nobel peace prize.pdf (569KB)