Prawniczka czy stolarz - czy to ma znaczenie? (A lawyer or a carpenter - does it really matter?) - scenariusz

Uczniowie i uczennice zastanawiają się nad alternatywnymi ścieżkami swojej kariery, czytając o różnych wymiarach współpracy z państwami globalnego Południa. Ćwiczą formułowanie wypowiedzi i utrwalają konstrukcje przyszłe, takie jak Future Simple czy be going to

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Sdc ang lawyer.pdf (2MB)