Uciekać czy nie uciekać, oto jest pytanie (To run or not to run, that is the question) - scenariusz

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, jakie są rodzaje i przyczyny uchodźctwa, kim są uchodźcy i uchodźczynie oraz jak wygląda ich życie. Scenariusz wykorzystuje różnorodne materiały stymulujące oraz aktywne metody pracy.