Wylesianie: myśl globalnie, działaj lokalnie (Deforestation: Think global, act local) - scenariusz

Młodzież zapoznaje się z zagadnieniem wycinania lasów na świecie i uzmysławia sobie wpływ wylesiania na stan lokalnego i globalnego środowiska naturalnego. Wprowadzając I okres warunkowy można jasno pokazać te zależności. 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. 13 deforestation.pdf (547KB)