Zawłaszczanie ziemi (Landgrabbing) - ćwiczenie

Ćwiczenie porusza problem globalnego procesu zawłaszczania ziemi, który polega na dzierżawieniu przez rządy i korporacje ziemi w krajach globalnego Południa, w celu uprawy roślin jadalnych i energetycznych. Uczniowie i uczennice zapoznają się z tym zjawiskiem i zarazem ćwiczą zamianę strony czynnej na bierną. 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. 18 landgrabbing.pdf (483KB)