Człowiek i jego prawa. Praca z tekstem Quo vadis Henryka Sienkiewicza

Scenariusz zaprasza uczniów i uczennice do zapoznania się z zapisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i analizy kilku przykładów naruszania praw człowieka we współczesnym świecie. Pretekstem do podjęcia tego tematu staje się Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Młodzież dowiaduje się, że uchwalenie Deklaracji było znaczącym krokiem na drodze do zagwarantowania praw i wolności jednostki, jednak nadal niezbędne są solidarne działania wszystkich państw, żeby przestrzegać tych praw i je chronić, oraz działania każdego i każdej z nas indywidualnie, aby reagować na ich naruszanie. Uczniowie i uczennice dokonują głębszej interpretacji lektury z uwzględnieniem jej kontekstu historycznego oraz utrwalają umiejętność pisania listu.

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Gea pl quo vadis.pdf (773KB)