Edukacja dziewcząt i kobiet = lepszy świat? Sztuka wyszukiwania informacji - ćwiczenie

Ćwiczenie zwraca uwagę młodzieży na problematykę równości płci oraz znaczenie edukacji dziewcząt i kobiet w perspektywie globalnej. Uczniowie i uczennice dowiadują się, w jaki sposób wykształcenie kobiet przekłada się nie tylko na kwestie społeczne, związane np. z funkcjonowaniem rodziny, ale także na życie gospodarcze czy polityczne.