Jak mówić o Afryce? O wrażliwości kulturowej i językowej - scenariusz

Zajęcia poruszają tematykę antydyskryminacyjną i przybliżają młodzieży kwestię wrażliwości kulturowej i językowej. Młodzież zastanawia się nad własnymi stereotypami dotyczącymi Afryki oraz konfrontuje je ze stereotypami młodzieży z kilku krajów Afryki Zachodniej na temat Europy. Następnie zapoznaje się z ironicznym felietonem kenijskiego pisarza – Binyavangi Wainainy, w którym autor bezlitośnie wyśmiewa liczne stereotypy i skojarzenia dotyczące tego kontynentu.