Kontakt

 

 

 

Elżbieta Krawczyk - szefowa Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO; odpowiada za programy edukacji globalnej i ekologicznej. Dba o: relacje wewnątrz i na zewnątrz, materiały edukacyjne, ważne tabelki. Lubi: prowadzenie warsztatów dla nauczycielek i nauczycieli. 
tel. (022) 825 05 50 wew. 213
e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

 

 

Katarzyna Dzięciołowska - aktualnie na urlopie macierzyńskim. Wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami pracuje nad tym, by w szkole podejmowano wyzwania współczesnego świata takie jak migracje, zmiana klimatu czy równość płci oraz by uczniowie i uczennice wspólnie działali na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (koordynuje projekt "W świat z klasą").
e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl

 

 

Julia Godorowska - stara się wspierać nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu w szkole interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia (koordynuje projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy). W pracy najbardziej lubi opanowywać nowe umiejętności, a po wyjściu z biura iść na trening Zespołu Tańca Ludowego "Warszawa" <3!
tel. (022) 825 05 50 wew. 204
e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl

 

 

Urszula Bijoś - aktualnie na urlopie macierzyńskim. Odpowiada za edukację na rzecz czystego powietrza ("Weź oddech") oraz koordynuje powstawanie inspirujących doświadczeń i eksperymentów w programie "Fizyka-pasja-społeczeństwo". Z wykształcenia historyczka; obecnie pracuje głównie zdalnie. 

e-mail: urszula.bijos@ceo.org.pl

 

 

Marta Jackowska-Uwadizu - koordynatorka programu "1 Planet 4 All - Razem dla Klimatu!", który ma na celu budowanie klimatycznie świadomych społeczności. Z wykształcenia afrykanistka, z zamiłowania afrykanistka. 
tel. (022) 825 05 50 wew. 202
e-mail: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

Marta Kałużyńska - z wykształcenia ochroniarka środowiska, w CEO zaangażowana w projekt "W świat z klasą", pokazujący wartość uczenia o wiążących nas wszystkich globalnych współzależnościach na zajęciach przedmiotowych w szkole; lubi tańczyć zumbę i podglądać, jak żyją ludzie w innych miejscach na świecie; niepoprawna optymistka  

tel. (022) 825 05 50 wew. 208
e-mail: marta.kaluzynska@ceo.org.pl

Justyna Zamojda - W CEO koordynuje projekt „Weź oddech” oraz projekt związany z Celami Zrównoważonego Rozwoju "Wzór na ścisłe" (gdzie szczególną uwagę zwraca na równość płci). Z wykształcenia ekolożka, prywatnie wielbicielka zwierząt, roweru, wiosny, wegańskich dań i zrównoważonego życia w zgodzie z naturą.

tel. (022) 825 05 50 wew. 234
e-mail: justyna.zamojda@ceo.org.pl

Małgorzata Pysiak - w CEO asystuje projektom W świat z klasą" i Rozmawiajmy o uchodźcach". Kształci się na psycholożkę.

Prywatnie harcerka, entuzjastka gier planszowych, podróży z plecakiem, ruchu zero waste i gospodarki o obiegu zamkniętym. 

tel. (022) 825 05 50 wew. 225
e-mail: malgorzata.pysiak@ceo.org.pl

 

Anna Wojtych - koordynatorka międzynarodowa projektu "W świat z klasą", sympatyczka edukacji alternatywnej. Zajmuje się współpracą CEO z europejskimi organizacjami rozwijającymi edukację globalną.

tel. (022) 825 05 50 wew. 227
e-mail: anna.wojtych@ceo.org.pl

 

Weronika Rzeżutka - Zajmuje się komunikacją Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO od 2020 roku. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz socjologii stosowanej. Autorka publikacji prasowych. Współpracuje z Fundacją Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.


e-mail: weronika.rzezutka@ceo.org.pl

Olga Khabibulina - Od 2019 roku w Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje projekt „I Am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, dotyczący współczesnych migracji ludności. Od wielu lat związana z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, German Marshall Fund, Friedrich-Ebert-Stiftung oraz Forum Syd. 

Ostatnio realizowała własny projekt badawczy, dotyczący analizy kompetencji międzykulturowej wśród poszczególnych grup społeczności migranckich w Polsce, Grecji i Rumunii (European Cultural Foundation, 2018-2019).

e-mail: olga.khabibulina@ceo.org.pl

Joanna Humka W CEO od 2019 r., związana z projektami klimatycznymi. Prywatnie zainteresowana wpływem biznesu na prawa człowieka, prawami chłopów i chłopek, alternatywami ekonomicznymi i ruchami obrońców praw człowieka w Ameryce Łacińskiej. Wielbicielka północnej Hiszpanii.

e-mail: joanna.humka@ceo.org.pl

Sylwia Domagała - absolwentka iranistyki na Wydziale Orientalistycznym oraz Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako lektorka języka perskiego oraz tłumacz języka perskiego. Od 2020 roku związana z CEO, gdzie pracuje jako asystentka w europejskim projekcie „I Am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”. Jako wolontariuszka PAH brała udział w koordynowaniu redakcji i tworzeniu treści edukacyjnego czasopisma dla młodzieży „Pomagamy”. Dzięki pracy tłumacza oraz tłumaczeniowym aktywnościom wolontaryjnym ma wieloletnie doświadczenie w kontaktach z migrantami i uchodźcami z Iranu i Afganistanu. 

e-mail: sylwia.domagala@ceo.org.pl

 

 

Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. /fax. 22 622 32 39 lub 22 875 85 40
e-mail: globalna@ceo.org.pl

 

Współpraca z CEO:

Kontakt dla wszystkich zainteresowanych współpracą, sponsorowaniem działań CEO, partnerstwem, patronatem.