Farhana Sultana, Alex Loftus, “Prawo do wody w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej”

Farhana Sultana, Alex Loftus, “Prawo do wody w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej”, Wydawnictwo Polskiej Akcji Humanitarnej, 2012.

Prawo do czystej i zdatnej do picia wody oraz dostępu do urządzeń sanitarnych uznano za prawo człowieka, „niezbędne, by móc w pełni korzystać z życia”. Tę rezolucję Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 28 lipca 2010 roku. Jednym z głównych problemów współczesności wciąż pozostaje, jak się owo uniwersalne prawo rozumie, stosuje na co dzień, negocjuje i jak się o nie walczy. Domaganie się prawa do wody przybiera różne formy, zależnie od kontekstu historycznego i geograficznego, a także obowiązującego systemu rządów, nasilenia walk politycznych i społecznych protestów. Ta książka pokazuje jak dramatyczne i różnorodne mogą być te zmagania..

Publikacja dostępna w wersji online