W tej szkole w Zabrzu od lat funkcjonuje grupa ekozespołów, która realizuje projekty związane ze środowiskiem naturalnym. Równocześnie z Wzorem na rozwój szkoła prowadziła działania w ramach projektów Fair Trade (Sprawiedliwy handel) i Żywienie dla życia. Początkowo, ze względu na wielość celów i zadań, nauczycielki Aneta Łacwik i Joanna Łochunko miały problem z ich koordynacją i realizacją. Zastanawiały się, jak te projekty połączyć, by skoncentrować się na mniejszej liczbie aktywności.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi modułami kursu internetowego "Szkoła pełna zasobów"

Prezentacja przedstawia sposób, w jaki osoby zamieszkujące obszary coraz częściej doświadczające powodzi, dostosowują swoje domy. 

Zasadę 3R przedstawia w swoim artykule Anna Rok.