Można już pobrać elektroniczną wersję broszury "Edukacja globalna na zajęciach plastyki".