Można już pobrać elektroniczną wersję broszury "Edukacja globalna na zajęciach plastyki".

Podejmując się realizacji projektu pt. „Rozmawiajmy o uchodźcach”, zależało nam na tym, aby młodzi ludzie wraz ze swoimi opiekunami i opiekunkami znaleźli w szkole przestrzeń do wyważonej, prowadzonej w atmosferze