„Pokaż mi pamiątkę z wakacji, a powiem ci, kim jesteś” – to tytuł artykułu, który staje się inspiracją do refleksji nad odpowiedzialną turystyką, a także sztuką ludową i rynkiem pamiątkarskim na świecie. Podczas zajęć młodzież zastanowi się, w jaki sposób pamiątka z wakacji może być etyczna, a także zaprojektuje pamiątkę z własnego regionu, która będzie twórcza i zgodna z duchem odpowiedzialnej turystyki.  

Zajęcia poświęcone protestom artystycznym (m.in. w ramach street art) i ich wpływie na świadomość społeczną. Aktywność ma na celu zachęcić młodzież do krytycznego zastanowienia się nad różnymi zagadnieniami globalnymi, które budzą jej sprzeciw. Daje także przestrzeń na wyrażenie emocji za pośrednictwem graffiti.  

Projekt zachęca uczniów i uczennice do wszechstronnego spojrzenia na architekturę i zaprojektowania domu, budynku użyteczności publicznej lub miasta z uwzględnieniem różnych aspektów, np. kulturowych, środowiskowych, a także z myślą o jego funkcjonalności i bezpieczeństwie dla przyszłych użytkowników i użytkowniczek. Projekt pt. „Architektura – zaprojektuj równowagę” to zachęta do przyjrzenia się zagadnieniu zrównoważonego rozwoju przez pryzmat działań artystycznych. 

Kontynuacja zajęć poświęconych designowi oraz zagadnieniu świadomej konsumpcji. Scenariusz można potraktować jako ciąg dalszy lekcji „Drugie życie dżinsów” lub samodzielną jednostkę, przy czym warto wówczas wyjaśnić młodzieży zasady świadomej konsumpcji omówione w pierwszej części scenariusza. Zadaniem uczennic i uczniów będzie zaprojektowanie oraz wykonanie z niepotrzebnych materiałów przedmiotu codziennego użytku, a inspiracją mogą stać się zaprezentowane prace artystów i artystek z różnych części świata.  

Uczniowie i uczennice dowiadują się, czym jest moda i projekt w modzie, a także wykonują szkic swojego projektu i go realizują. W kreatywny sposób rozwijając zdolności manualne, poznają zasady świadomej konsumpcji i alternatywne sposoby tworzenia ubrań oraz dodatków.  

Strony