Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi modułami kursu internetowego "Szkoła pełna zasobów"

Zmiany klimatu są największym zagrożeniem humanitarnym, ekonomicznym i ekologicznym dla współczesnego świata.

Czy jest możliwe odpowiedzialne wspieranie rozwoju dotkniętego biedą i wojnami kraju poprzez odpowiedzialnie zorganizowany eksport metali rzadkich? Przykład: Demokratyczna Republika Konga.

Zaufanie kobietom i przekazanie im pożyczek zwiększa ich poczucie własnej wartości i daje im poczucie wpływu na poprawę jakości życia rodzin.

Coraz szybsze zużywanie ropy, gazu i węgla prowadzi nie tylko do wyczerpywania się tych nieodnawialnych źródeł energii. 

Strony