Nie można zrozumieć problemów współczesnego świata i problemów zdrowotnych mieszkańców Afryki bez odniesienia się do zaszłości historycznych, nierówności ekonomicznych i globalnego podziału bogactwa.

Gdy spojrzymy na mapy rozmieszczenia zasobów naturalnych na świecie i mapy pokazujące rozkład światowego bogactwa materialnego i konsumpcji, zauważymy pewien paradoks. Kraje posiadające bogate złoża surowców naturalnych i kraje najbogatsze to dwa rozłączne zbior

Czy potrafisz sobie wyobrazić Europę, w której prąd w całości pochodzi z odnawialnych źródeł energii? Artykuł o tym, że taka perspektywa staje się coraz bardziej realna.

Jakie działania mogą podjąć firmy, by ich działalność była bardziej odpowiedzialna?

Artykuły internetowe w ciekawy sposób prezentujące zagadnienia związane z transportem - zebrała Marta Śmigrowska.

Strony