Artykuł dla uczniów dotyczący globalnych współzależności. Ukazał się w Cogito nr 12 (378) z 9 czerwca 2011

Co to znaczy, że kraj jest bogaty lub biedny? Jakie różnice dzielą kraje Północy i Południa? Jakie są przyczyny ubóstwa? Co zrobić aby zmienić ten podział?

Tekst przedstawia m.in. przyczyny i skutki migracji. Przytoczone zostały tu też argumenty zwolenników i przeciwników migracji.

Tekst przedstawia rolę krajów Południa w handlu międzynarodowym.

Dowiadujemy się czym jest zadłużenie, jakie są jego przyczyny oraz konsekwencje.

Strony