Po co nam etyka w biznesie? Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu? Tego dowiecie się z artykułu Anny Paluszek.

Wydarzenia 11 września 2001 roku, stały się jedną z przyczyn wzrostu popularności tematyki związanej z islamem.

Które z koncernów mają kodeksy etyczne i jakie są ich zapisy? Jakie są warunki pracy w tych fabrykach? Co Ty możesz zrobić, aby poprawić warunki pracy w przemyśle odzieżowym?

Ta krótka zabawa symulacyjna pomoże uczniom i uczennicom zdobyć podstawowe informacje dotyczące nierównej sytuacji globalnego Południa i globalnej Północy.

Czy zmiany klimatu mają wpływ na prawa człowieka? Dowiedzcie się więcej na ten temat z artykułu Agnieszki Adamskiej.

Strony