Z jakiego rodzaju "kryzysem energetycznym" muszą radzić sobie mieszkańcy krajów globalnego Południa? Jakie rozwiązania mogą dać im dostęp do energii?

Prezentacja o tym, jak instalacja okapów oraz kuchenek w domach Nepalczyków ratuje zdrowie mieszkańców.

Prezentacja na temat wykorzystania energii wiatru w Peru. Odpowiedzią na jakie problemy lokalnych społeczności jest energia wiatrowa? W jaki sposób można ją wykorzystać? 

Prezentacja na temat pływających pól w Bangladeszu. Odpowiedzią na jakie wyzwania są pływające pola? Na czym polegają takie uprawy?

Czym jest świadoma konsumpcja i w jaki sposób twoje pieniądze kształtują świat?

Strony