Personalizacja Nuny i Nataszy służy empatycznej refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu ważnych pojęć w kontekście nadużywania terminów imigracji ekonomicznej.

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom i uczennicom zagadnień związanych z wybranymi aktami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i uchodźców oraz przełamanie stereotypów i uprzedzeń związanych z przyjmowaniem i udziela

W trakcie lekcji młodzież będzie mogła zastanowić się nad różnymi aspektami produkcji paliwa z roślin (biopaliwa, agropaliwa) w odniesieniu do kwestii głodu i niedożywienia na świecie.

Młodzież, zastanawiając się, kim jest człowiek przedsiębiorczy, poznaje ideę mikrokredytów oraz sylwetkę laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Muhammada Yunusa. W oparciu o dwie historie uczniowie i uczennice wezmą udział w dyskusji i wyrobią sobie własne zdanie na temat mikrokredytów.

Jeśli przeprowadziłeś/przeprowadziłaś lekcję pt. "Dlaczego Bassem mieszka teraz w Libanie?" i zauważyłeś/zauważyłaś, że temat uchodźstwa zainteresował twoich uczniów i uczennice lub uważasz, że mógłby się spotkać z ich zainteresowaniem, zachęć ich, aby zaangażowali się w projekt edukacyjny poświęcony temu zagadnieniu.

Strony