Projekt był realizowany z dziećmi z 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Grupa liczyła aż 36 osób, co wymusiło podział zadań na podgrupy. Aby każdy mógł się zaangażować, nauczycielki przydzieliły poszczególnym uczestnikom role zgodne z ich upodobaniami i zdolnościami.

W tej szkole w Zabrzu od lat funkcjonuje grupa ekozespołów, która realizuje projekty związane ze środowiskiem naturalnym. Równocześnie z Wzorem na rozwój szkoła prowadziła działania w ramach projektów Fair Trade (Sprawiedliwy handel) i Żywienie dla życia. Początkowo, ze względu na wielość celów i zadań, nauczycielki Aneta Łacwik i Joanna Łochunko miały problem z ich koordynacją i realizacją. Zastanawiały się, jak te projekty połączyć, by skoncentrować się na mniejszej liczbie aktywności.

Publikacja zawiera wskazówki, rekomendacje, porady dotyczące tego, w jaki sposób warto wprowadzać edukację globalną do szkół i jak realizować projekty edukacyjne z tego obszaru. 

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi modułami kursu internetowego "Szkoła pełna zasobów"

Zmiany klimatu są największym zagrożeniem humanitarnym, ekonomicznym i ekologicznym dla współczesnego świata.

Strony