Artykuł o tym, że społeczne i ekonomiczne skutki niskiej średniej długości życia są katastrofalne nie tylko dla jednostek.

Od kilku lat można obserwować na świecie wzrost zainteresowania produkcją paliw ze źródeł organicznych. Uznanie biopaliw, za źródło czystej energii okazuje się coraz częściej nie mieć pokrycia w rzeczywistości.

Materiał z propozycjami pytań badawczych do projektów dotyczących wody. Co można zrobić, by uzdatnić do picia wodę nienadającą się do spożycia?

Jakie znaczenie ma woda dla przeżycia ludzi, zwierząt i roślin? Co warto wiedzieć, zanim rozpocznie się projekt na ten temat?

Materiał z propozycjami pytań badawczych do projektów dotyczących sposobów pozyskiwania energii.

Strony