Zapraszamy do korzystania z pełnej elektronicznej wersji naszej publikacji - bezpłatnie!

Przedstawiamy drugi zestaw scenariuszy opracowany w ramach projektu "Wzór na rozwój". Scenariusze te pozwalają w ciekawy sposób włączać perspektywę globalną do nauki przedmiotów ścisłych. Możesz je zrealizować w wykorzystaniem modeli / zabawek edukacyjnych z serii Green Science.

Zapraszamy do korzystania z publikacji z ćwiczeniami z wybranymi zagadnieniami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi i energetycznymi.

"Lekcja z klimatem" - publikacja opracowana przez CEO na zlecenie Ministerstwa Środowiska - to pakiet edukacyjny zawierający scenariusze lekcji i materiały dla nauczycieli.

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli wydane w ramach programu Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny

Strony