Podejmując się realizacji projektu pt. „Rozmawiajmy o uchodźcach”, zależało nam na tym, aby młodzi ludzie wraz ze swoimi opiekunami i opiekunkami znaleźli w szkole przestrzeń do wyważonej, prowadzonej w atmosferze

Przedstawiamy 4-modułowy kurs internetowy, który możesz zrealizować samodzielnie. Kurs pomaga zaplanować działania edukacyjne, które zakładają włączanie wątków społecznych i globalnych do nauki przedmiotów ścisłych i realizacji z młodzieżą projektów. 

Przedstawiamy zestaw 10 opisów inspirujących działań uczniowskich, które pokazują, jak włączać wątki globalne do projektów edukacyjnych realizowanych w ramach przedmiotów ścisłych. 

Przedstawiamy zestaw 8 gier edukacyjnych, które wprowadzają młodzież w tematykę zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmiany klimatu oraz sprawiedliwości technologicznej.

Strony