Zajęcia na podstawie scenariusza Czy minerał zmieni oblicze światowej energetyki? mają na celu wprowadzenie uczennic i uczniów w tematykę wyzwań globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz tego, jak istotną rolę w rozwiązywaniu obecnych wyzwań odgrywają nauki

Globalne wyzwania w inny sposób dotyczą różnych regionów świata. Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mierzą się m.in.

Temat zajęć: EPIDEMIE

Warsztat przygotowany do zagadnienia „Jak przeciwdziałać chorobom, epidemiom i nałogom i zachęcić do zdrowego trybu życia?”.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców i odbiorczyń do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Strony