Poprzez grę uczniowie i uczennice poznają fakty dotyczące malarii, jej objawów i zapobiegania. Dowiadują się, jaki wpływ ma malaria na mieszkańców i mieszkanki globalnego Południa oraz jaki jest jej związek z Polską. 

Ćwiczenie pokazuje łańcuch globalnych współzależności związanych z produkcją i używaniem narkotyków. Pomaga zrozumieć, jak daleko sięga wpływ konsumpcji narkotyków.  

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają pojęcie zrównoważonej diety i role składników pokarmowych. Dowiadują się, z jakimi problemami borykali się mieszkańcy i mieszkanki gwatemalskiej wioski Xecaquixan i jak udało im się je rozwiązać.  

Ćwiczenie może stanowić podsumowanie lekcji dotyczącej budowy i funkcjonowania organizmu roślinnego. Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice przypominają sobie, co jest niezbędne dla rozwoju organizmów roślinnych i poznają nietypowe możliwości uprawy roślin. 

Scenariusz jest poświęcony zagadnieniom ochrony bioróżnorodności na świecie. Uczula na niebezpieczeństwo środowiskowe związane z modą na posiadanie egzotycznych pamiątek: roślin lub wyrobów wykonanych z ich części. Uwrażliwia na los zagrożonych gatunków, wyjaśnia związek pomiędzy popytem na egzotyczne gatunki a ich zagładą. Lekcję najlepiej przeprowadzić w warunkach umożliwiających uczniom i uczennicom swobodny dostęp do Internetu (pracownia komputerowa, biblioteka, szkolne centrum multimedialne czy posiadane przez uczniów i uczennice telefony komórkowe lub tablety).

Strony