Ćwiczenie może być podsumowaniem lekcji o roli owadów. Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice dowiadują się, że obecnie pszczoły masowo wymierają oraz że w różnych krajach podejmowane są działania mające temu zapobiegać. 

Podczas lekcji uczniowie i uczennice zapoznają się ze strukturą ekosystemu, określą, jakie negatywne zmiany mogą wiązać się z wprowadzeniem gatunków obcych geograficznie. 

Uczniowie i uczennice systematyzują swoją wiedzę na temat roli glonów w przyrodzie, a zarazem dowiadują się, w jaki sposób ilość glonów w zbiornikach wodnych jest powiązana ze zmianą klimatu i działalnością człowieka. Klasa analizuje informacje pochodzące ze zdjęć satelitarnych i uczy się wyciągać z nich wnioski.

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagrożenia związane ze zmianą klimatu w skali globalnej i lokalnej.

Podczas lekcji uczniowie i uczennice zapoznają się z problematyką agropaliw oraz poznają rośliny używane do ich produkcji.

Strony