Uczniowie/ uczennice przenoszą się na fikcyjną wyspę Watu. Ich zadaniem jest zaprojektowanie dla mieszkańców i mieszkanek wyspy domu, który oprze się powodzi, a następnie stworzenie jego modelu i sprawdzenie, czy zastosowane rozwiązania są skuteczne. Grę można modyfikować i rozwijać. Można ją rozegrać jednego dnia lub rozłożyć na kilka spotkań.

Gra dla młodzieży w wieku 11-18 lat. Pozwala przyjąć perspektywę osób doświadczających katastrof naturalnych takich jak susze i powodzie.

Scenariusz lekcji dla młodzieży na temat śladu węglowego.

Materiał do pracy z uczniami na lekcji dotyczący gospodarowania zasobami leśnymi na świecie. 

Scenariusz zajęć na temat gospodarowania zasobami leśnymi.

Strony