„Rozkwaszony pomidor” to aktywność, dzięki której młodzież ma szansę dostrzec, jak zasady działania maszyn prostych przynoszą realną zmianę na świecie.

Scenariusz zajęć do ścieżki dotyczącej gospodarowania metalami.

Scenariusz zajęć na temat gospodarowania metalami w kontekście cyklu życia produktu.

Zmiany klimatu stały się faktem, a nasz wpływ na nie jest coraz większy. Możemy jednak jako ludzkość podjąć działania, które zapobiegną dalszemu ocieplaniu się atmosfery ziemskiej.

Porozmawiaj z młodzieżą o zasobach naturalnych i przeprowadź z nimi doświadczenie.

Strony