Czym jest energia? Jakie są jej przejawy? Jak ją uzyskujemy? Jaki jest związek z energią mają atomy węgla?

Ćwiczenie na biologią dotyczące m.in. dynamiki ekosystemów i efektu cieplarnianego.

Ślad ekologiczny to miara zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne Ziemi. 

Ćwiczenie to systematyzuje wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych obserwowanych w minionym i tym stuleciu.

Poprowadź zajęcia wykorzystując fragmenty filmu "Recepta na klęskę". Zastanów się wraz z uczniami w jaki sposób, w ramach domu i rodziny, można ograniczyć emisję CO2. Poznajcie wyrzeczenia, jakich przy tej okazji trzeba dokonać.

Strony