Globalne wyzwania w inny sposób dotyczą różnych regionów świata. Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mierzą się m.in.

Wytłumaczę, w jaki sposób wybrane pierwiastki krążą w przyrodzie. Dowiem się, w jaki sposób człowiek wpływa na obieg pierwiastków. Zaproponuję rozwiązania, które pozwolą stworzyć zrównoważony i samowystarczalny ekosystem.

Poznam alternatywne źródła energii oraz możliwości ich zastosowania. Wyjaśnię wpływ wybranych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska i życie ludzi. Poznam skalę zjawiska braku dostępu do elektryczności oraz ubóstwa energetycznego. Sformułuję własne uzasadnienie celowości poszukiwania nowych paliw przyszłości.

Scenariusz lekcji dla młodzieży na temat śladu węglowego.

Materiał pomocy przy wprowadzaniu uczniów w tematykę gospodarowania zasobami na świecie w kontekście zarówno ekologicznym jak i gospodarczym. 

 

simplebooklet.com

 

Strony