Globalne wyzwania w inny sposób dotyczą różnych regionów świata. Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mierzą się m.in.

Wyznaczę ciepło właściwe wody. Wyjaśnię, jak dzięki energii słońca przygotować ciepły posiłek. Dowiem się, jak dostęp do kuchenki solarnej zmienia życie ludzi.

Poznam alternatywne źródło energii, jakim jest słońce, oraz możliwości jego zastosowania.Sformułuję argumenty uzasadniające potrzebę inwestowania w zrównoważone technologie i OZE. Opiszę ideę i zasadę działania systemu Medgrid i Desertec.

Wyznaczę moc i pracę elektrowni wiatrowej. Poznam jeden ze sposobów zapewnienia społecznościom dostępu do energii elektrycznej. Dowiem się, jak dostęp do energii elektrycznej zmienia życie ludzi.

Uczniowie/ uczennice przenoszą się na fikcyjną wyspę Watu. Ich zadaniem jest zaprojektowanie dla mieszkańców i mieszkanek wyspy domu, który oprze się powodzi, a następnie stworzenie jego modelu i sprawdzenie, czy zastosowane rozwiązania są skuteczne. Grę można modyfikować i rozwijać. Można ją rozegrać jednego dnia lub rozłożyć na kilka spotkań.

Strony