Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi modułami kursu internetowego "Szkoła pełna zasobów"

Zmiany klimatu są największym zagrożeniem humanitarnym, ekonomicznym i ekologicznym dla współczesnego świata.

Coraz szybsze zużywanie ropy, gazu i węgla prowadzi nie tylko do wyczerpywania się tych nieodnawialnych źródeł energii. 

Jakie znaczenie dla świata ma woda? Czym grozi jej niedobór?

Czy klon cukrowy, srebrzysty i czerwony to jedyne leśne atuty Kanady? Odpowiedź brzmi: z pewnością nie.

Strony