Wpływ konfliktów na rozwój globalny. Tekst dzięki któremu możemy poznać przyczyny skutki i rodzaje konfliktów na świecie.

Gdy spojrzymy na mapy rozmieszczenia zasobów naturalnych na świecie i mapy pokazujące rozkład światowego bogactwa materialnego i konsumpcji, zauważymy pewien paradoks. Kraje posiadające bogate złoża surowców naturalnych i kraje najbogatsze to dwa rozłączne zbior

Kto nam spuścił wodę? Gospodarowanie zasobami a zrównoważony rozwój.

Materiał wprowadzający do tematu deforestacji.

Informacje opracowane przez CEO dla młodzieży na podstawie broszury wydanej przez Ministerstwo Środowiska.

Strony