Zbiór danych statystycznych dotyczących Bangladeszu. Jaka jest powierzchnia i liczba ludności kraju? Jaki jest ślad ekologiczny statystycznego mieszkańca Bangladeszu?

Zbiór danych statystycznych dotyczących Nepalu. Jaka jest powierzchnia i liczba ludności Nepalu? Jaki jest ślad ekologiczny statystycznegop Nepalczyka?

Dane statystyczne dotyczące Polski. Jaki jest poziom zużycia energii w naszym kraju? Jak bardzo Polacy są zadowoleni z życia?

Dane statystyczne dotyczące Sri Lanki. Jaką jest jej powierzchnia i liczba mieszkańców? Jaki ślad ekologiczny pozostawia statystyczny Lankijczyk?

Z jakimi wyzwaniami żywieniowymi mierzy się współczesny świat? Co trzeba wiedzieć, zanim zacznie się projekt dot. produkcji żywności?

Strony