Materiał z propozycjami pytań badawczych dot. tematu zdobywania wody. Jaki sposób zbierania wody deszczowej jest najskuteczniejszy? Jak działa pompa wodna?

Od kilku lat można obserwować na świecie wzrost zainteresowania produkcją paliw ze źródeł organicznych. Uznanie biopaliw, za źródło czystej energii okazuje się coraz częściej nie mieć pokrycia w rzeczywistości.

Transport jest niezbędny do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. jednocześnie przyczynia się do występowania takich zjawisk, jak globalne ocieplenie klimatu czy kwaśne deszcze.

Jakie znaczenie dla naszego zdrowia i dla globalnej gospodarki ma to, skąd pochodzi żywność, którą spożywamy?

Ta krótka zabawa symulacyjna pomoże uczniom i uczennicom zdobyć podstawowe informacje dotyczące nierównej sytuacji globalnego Południa i globalnej Północy.

Strony