Poznaj działania, które wykorzystują odnawialne źródła energii i są impulsem dla lokalnych społeczności do rozwoju!

Poznaj mechanizm pompy wodnej, która pozwala na uzyskanie niezawodnego dostępu do czystej wody. Czy wiesz, że woda powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia i bakterie wywołujące choroby? Jeśli zaleje otwarte studnie może zanieczyścić wodę, którą czerpie stamtąd okoliczni mieszkańcy i mieszkanki.

Dowiedz się, jak wykorzystać wiedzę o właściwościach fizycznych materiałów, do budowy domów, które oprą się powodziom.

Jak wykorzystać energię spadków wody dla produkcji elektryczności?

Zobacz, w jaki sposób mieszkańcy odległego, niesprzyjającemu rolnictwi regionu Indii wykorzystują energię słoneczną, by uprawiać warzywa.

Strony