Zajęcia interdyscyplinarne (geograficzno-historyczno-biologiczne) w formie pokoju zagadek (escape room). Podstawowy wątek tematyczny zajęć dotyczy wypraw geograficznych i ich konsekwencji na przykładzie historii przypraw i podkreśla ich aspekty społeczno-kulturowe i gospodarcze.

Uczniowie i uczennice za pomocą metody WebQuestu wykonają prezentację dotyczącą wpływu konfliktu zbrojnego w Syrii na życie mieszkańców i mieszkanek innych rejonów świata. WebQuest to rodzaj projektu, w którym uczniowie realizują zadanie na podstawie instrukcji umieszczonej w Internecie.

Podczas zajęć młodzież podsumowuje wiedzę na temat Doliny Krzemowej i zapoznaje się z wyzwaniami współczesnego świata, które ludzkość może przezwyciężyć za pomocą nowychtechnologii. Zajęcia mogą być też wstępem do samodzielnego szukania przez uczniów i uczennice możliwości wsparcia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Poprzez analizę fragmentów informacji prasowych na temat zjawisk ekstremalnych, takich jak huragany, powodzie i ulewne opady deszczu, uczniowie i uczennice poznają charakterystykę oraz konsekwencje społeczne, gospodarcze i przyrodnicze tych zjawisk dla Stanów Zjednoczonych oraz innych rejonów świata.

Zajęcia poruszają tematykę antydyskryminacyjną, przybliżając młodzieży kwestie wrażliwości kulturowej i językowej. Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, na czym polega stereotypowe postrzeganie Afryki przez mieszkańców i mieszkanki innych rejonów świata, w tym naszego kraju.

Strony