Projekt był realizowany z dziećmi z 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Grupa liczyła aż 36 osób, co wymusiło podział zadań na podgrupy. Aby każdy mógł się zaangażować, nauczycielki przydzieliły poszczególnym uczestnikom role zgodne z ich upodobaniami i zdolnościami.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi modułami kursu internetowego "Szkoła pełna zasobów"

Coraz szybsze zużywanie ropy, gazu i węgla prowadzi nie tylko do wyczerpywania się tych nieodnawialnych źródeł energii. 

O tym, czym jest „jugaad” i w jaki sposób rozwiązuje problemy ludzi bez szkody dla środowiska naturalnego.

Scenariusz przedstawia globalizację i jej przejawy przez pryzmat osobistych doświadczeń uczniów.

Strony