... czyli jak debatować o energii i zmianach klimatu. Publikacja skierowana do uczniów i nauczycieli, którzy są zainteresowani tematyką energii lub zmian klimatu.

Publikacja dotyczy współpracy szkół z Polski z placówkami edukacyjnymi z innych krajów, w szczególności, z krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Publikacja powstała z myślą o nauczycielach i nauczycielkach, którzy po raz pierwszy stykają się z pojęciem edukacji globalnej.

Publikacja zawiera 10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinach wychowawczych.

W 2016 roku Tydzień Edukacji Globalnej  odbył się pod hasłem przewodnim #Razem dla pokoju. 2015 rok, a szczególnie druga jego połowa, był okresem wzmożonych ruchów migracyjnych, które wywołały europejski kryzys

Strony