Gra dla młodzieży w wieku 11-18 lat. Pozwala przyjąć perspektywę osób doświadczających katastrof naturalnych takich jak susze i powodzie.

Dlaczego ograniczanie emisji CO2 na skalę światową jest takie trudne?

Trzecia, ostatnia karta pracy. Pozwól uczniom zastanowić się nad ich wyborami konsumenckimi i energią jaka się z nimi wiąże. Odpowiedzialna konsumpcja - termin, z którym warto zapoznać młodzież.

Druga z kart pracy dotyczących energii. Tym razem uczniowie zastanowią się, jak wygląda kwestia transportu i związanego z nim zużycia energii. 

To pierwsza z trzech kart pracy dotyczącej energii, którą możecie wykorzystać na lekcji. Podczas pracy nad nią uczniom przyjdzie się zmierzyć z tematem odnawialnych źródeł energii (OZE).

Strony