Migracje a cele zrównoważonego Rozwoju CEO

Scenariusz na godzinę wychowawczą ma wprowadzić uczniów i uczennice w tematykę  współczesnych migracji ludności w kontekście wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Migracje a pokój na świecie CEO

Uczniowie i uczennice zastanowią się na godzinie wychowawczej, jak powinien być zorganizowany świat, by wszyscy ludzie mieli równe szanse rozwoju. 

Migracje a zmiana klimatu CEO

Młodzież poznaje historie osób z róznych stron świata, których trudne warunki do życia, spowodowane zmianą klimatu, zmusiły do migracji. Uczniowie i uczennice zastanawiają się, jak będzie wyglądał świat za trzydzieści lat.

Migracje nierówności CEO

Ćwiczenie ma za zadanie uświadomić młodzieży przyczyny różnic i nierówności między ludźmi.

Migracje a ubóstwo CEO

W tym ćwiczeniu pytamy: W jaki sposób migracje mogą stanowić jeden ze sposobów radzenia sobie z problemem ubóstwa?

Strony