Celem lekcji jest zainicjowanie rozmowy na temat postaw przyjmowanych przez obywateli krajów globalnej Północy wobec kryzysu migracyjnego. Polega ona na przeprowadzeniu symulacji oraz dyskusji wokół tekstu „Arka”, inspirowanego tekstem Petera Singera pt. „Schron”, zamieszczonym w jego książce „Etyka praktyczna”.

Gra dla młodzieży w wieku 11-18 lat. Pozwala przyjąć perspektywę osób doświadczających katastrof naturalnych takich jak susze i powodzie.

Dlaczego ograniczanie emisji CO2 na skalę światową jest takie trudne?

Trzecia, ostatnia karta pracy. Pozwól uczniom zastanowić się nad ich wyborami konsumenckimi i energią jaka się z nimi wiąże. Odpowiedzialna konsumpcja - termin, z którym warto zapoznać młodzież.

Druga z kart pracy dotyczących energii. Tym razem uczniowie zastanowią się, jak wygląda kwestia transportu i związanego z nim zużycia energii. 

Strony