Artykuł Łukasza Michalskiego i Ewy Kocjeldy "Demokracja to rozmowa, czyli uczymy się dyskutować i debatować".

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi modułami kursu internetowego "Szkoła pełna zasobów"

O tym, jakie przemiany cywilizacyjne dotknęły nasze społeczeństwo w przeszłości, i jakie nas jeszcze czekają. Czy nadchodzi zielona rewolucja?

Kobiety są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Od zarania dziejów, zwyczajowo lub prawnie, przemoc wobec kobiet była instrumentem sprawowania władzy nad nimi.

Wpływ konfliktów na rozwój globalny. Tekst dzięki któremu możemy poznać przyczyny skutki i rodzaje konfliktów na świecie.

Strony