Zasadę 3R przedstawia w swoim artykule Anna Rok.

Wydarzenia 11 września 2001 roku, stały się jedną z przyczyn wzrostu popularności tematyki związanej z islamem.

Strony